Kontakt z nami

telefon kontaktowy:
(48) 601-71-02-95
napisz do nas e-mail:
abihome@home.pl
ikona

GWARANCJA
 

GWARANCJE I REKLAMACJE

 

Wszystkie elementy wyposażenia koncentratora oraz sam koncentrator objęte są 24 miesięczną gwarancją. Elementy wyposażenia koncentratora są autonomicznymi urządzeniami podlegającymi naprawie lub wymianie w przypadku wadliwej pracy

 

1.0.  Zasady reklamacji i zwrotu towarów

 

 

1.1.       Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy, licząc od dnia dokonania sprzedaży.

 

1.2.      Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne oraz elektryczne spowodowane

            wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami lub zdarzeniami losowymi np. zalaniem.

 

1.3.      Gwarancji nie podlegają urządzenia modyfikowane przez użytkownika, pozbawione plomb lub ich uszkodzenie.

 

1.4.      Dla wszczęcia procedury reklamacyjnej  należy dołączyć prawidłowo wypełnioną „kartę zgłoszenia naprawy” oraz przesłać na koszt firmy ABI  kompletne urządzenie.

 

1.5.      Procedura reklamacyjna może zostać wstrzymana do czasu uzupełnienia uchybień, jeżeli towar jest niekompletny, lub karta zgłoszenia naprawy została wadliwie wypełniona.

 

1.6.      W przypadku braku podstaw dla uznania naprawy gwarancyjnej, klient zostanie poinformowany o możliwości i warunkach naprawy odpłatnej.

 

1.7.      Jeśli w wyniku sprawdzenia przez serwis okaże się, że towar jest sprawny a problem wynika z braku umiejętności obsługi, towar zostanie zwrócony klientowi na jego koszt.

 

1.8.      Firma ABI nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne wynikłe z nieprawidłowej pracy sprzedawanych urządzeń.

 

1.9.      Firma ABI nie gwarantuję kompatybilności dostarczanych urządzeń z innymi urządzeniami, które klient może zakupić w przyszłości.

 

1.10.     W przypadku uzasadnionej reklamacji, urządzenie zostanie naprawione i odesłane na nasz koszt w najkrótszym możliwym terminie.

 

2.0.  Wysyłka zamówionego towaru.

 

2.1.      Odbiorca przesyłki jest zobowiązany do sprawdzenia jej stanu w obecności osoby, która ją dostarczyła (dostawcy).

 

2.2       Jeśli stan opakowania przesyłki wskazuje na możliwość uszkodzenia zawartości, należy bezwzględnie rozpakować ją w obecności dostawcy i sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy sporządzić protokół reklamacyjny (druk powinien być dostępny u dostawcy), następnie oryginał przekazać dostawcy a kopię wysłać faksem na numer firmy ABI.

 

2.3.      Po przyjęciu przesyłki należy bezzwłocznie sprawdzić zgodność zawartości przesyłki z dołączoną specyfikacją. W przypadku wykrytej niezgodności należy powiadomić wysyłającego (ABI) telefonicznie: 601 710295   mailem: abihome@home.pl, lub faksem.

 

2.4.      Zakupione przez Państwa urządzenia wchodzące w skład koncentratora są przed wysyłką testowane, jeżeli jednak po otrzymaniu przesyłki, najdalej w ciągu 48 godzin, okaże się że towar posiada wady techniczne, prosimy o kontakt telefoniczny z naszą firmą oraz odesłanie wadliwego towaru na nasz koszt.

            Nie odbieramy przesyłek wysłanych na nasz koszt bez uprzedniego uzgodnienia.

 

2.5.      Towar powinien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu, kompletny, z kopią dokumentu zakupu i wypełnioną kartą zgłoszenia. Jeśli towar nie nosi oznak użytkowania, jest kompletny i posiada nieuszkodzone opakowanie, towar zostanie wymieniony na nowy i niezwłocznie odesłany na nasz koszt.

 

wszystkie nasze przesyłki są ubezpieczone.

 

3.0.  Zwrot zakupionego towaru

 

 

3.1.      Klient ma prawo do zwrotu towaru zakupionego drogą elektroniczną w przeciągu 10 dni od daty doręczenia przesyłki. Zwrot jest skuteczny pod warunkiem, że towar jest kompletny i nie nosi śladów eksploatacji.

Towar powinien posiadać oryginalne opakowanie. Brak oryginalnego opakowania nie będzie przyczyną odmowy przyjęcia zwrotu.

 

3.2.      Koszt przesyłki zwrotnej ponosi klient, natomiast koszt wysyłki ze sklepu do klienta jest zwracany wraz z pozostałymi kosztami klienta w terminie 14 dni licząc od dnia przyjęcia zwrotu.

 

3.3.      Klient ma obowiązek starannego zapakowania wysyłanego towaru w celu uniknięcia jego uszkodzeń.

Do przesyłki należy dołączyć kopię dokumentu zakupu,  kopię gwarancji, jeśli została wydana,  wykaz zwracanych elementów oraz oświadczenie o odstąpieniu ud umowy.

Na przesyłce należy umieścić napis „ZWROT”

 

W pozostałych nieuregulowanych sprawach, zastosowanie mają odpowiednie przepisy „Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej”  oraz Kodeksu Cywilnego.

 

ikona Nasza oferta ikona Funkcjonalność ikona Kalkulator ikona Instalacje ikona Zrób to sam ikona Polecani wykonawcy ikona Jak kupić ikona Promocje ikona Sklep ikona Kontakt ikona Polityka Cookie
LOGO ABI DOM INNOWACJE ABI DOM przyjazny i bezpieczny - produkcja i instalacja koncentratora multimedialnego inteligentnego domu, instalacji wszystkich systemów niskonapięciowych występujących w domach, zabezpieczenie energetyczne, system antywłamaniowy, automatyka domowa, symulacja obecności, sterowanie roletami i markizami,
system alarmowy, sterowanie oświetleniem, czasowe załączanie obwodów, automatyczne podlewanie ogrodu, symulacja obecności...
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych